Termíny

Proč studovat DevOps očima lektora Daniela

Co je to ale DevOps a s jakými technologiemi pracuje? Proč je dneska tak oblíbený a jaké činnosti do něj spadají? Na tohle všechno jsme se zeptali našeho lektora Daniela Svobody.

Otevřeli jsme 10týdenní kurz DevOps Akademie pro Linux nadšence a systémové administrátory, kteří se chtějí posunout v kariéře ještě o něco dál. Co je to ale DevOps a s jakými technologiemi pracuje? Proč je dneska tak oblíbený a jaké činnosti do něj spadají? Na tohle všechno jsme se zeptali našeho lektora Daniela Svobody.

Víme, že jsi zakladatelem úspěšné firmy AdoptCloudIT.com a taky že patříš mezi přední specialisty na AWS Solutions and DevOps Architecture v projektech pro Škoda Auto. Proč bys ze svého pohledu dneska někomu doporučil studovat DevOps?

DevOps patří mezi nejmodernější a nejvíce se rozvíjející obory v IT.  Představte si, že je agilní mikro-servisní tým zcela nezávislý a že programátoři se hlavně soustředí na programování aplikační logiky. Pak je jasné, že funkce DevOps znamená přesah do znalostí programátora, systémového inženýra, cloudových a infrastrukturních systémů, security, networkingu, monitoringu a logingu, automatizace a CI/CD. Zdá se vám to hodně? To protože je! Skutečný DevOps specialista je člověk, který miluje neustálé učení se nových věcí, hraje si s technologiemi a automatizuje všechno kolem. DevOps je srdcem každého týmu. Jde o styl života.

Jaký je rozdíl mezi Linuxovým administrátorem a DevOps inženýrem? Proč jsou to dvě role, kdo co dělá?

Linuxový administrátor se zabývá implementací a správou fyzických i virtuálních serverů a aplikačních systému na nich postavených. Jde o technickou funkci, ve které se naučíte základy virtualizace, správy serverů, patchování OS, zálohování, i základy správy aplikačních, webových a databázových serverů. V této funkci budete pracovat s pojmy jako Vmware, Centos, RedHat, Windows servers, Apache, Nginx, JBoss, Java, .Net, SQL/MySQL, PostgreSQL a další. Budete pracovat v rámci středního až velkého týmu se stejným zaměřením – a můžete se zapojit i do služeb 24/7, popřípadě on-call funkcí pro řešení výpadků těchto systémů.

DevOps je samostatná funkce v rámci malého týmu programátorů. Všichni spolupracujete na spoluvytváření a provozu jedné, maximálně dvou mikro-servis. Funkce začíná tím, co už jsem zmínil, ale nabaluje mnohem širší portfolio komponentů, které jsou potřeba k úspěšnému vývoji, testování a uvedení mikro-servis do různých prostředí. Nemluvě o jejich následné správě.

Na jedné straně budete zodpovědní za implementaci a správu systémů pro ukládání kódu (Git). Stejně tak budete mít na starost implementaci a správu infrastruktury celé mikro-servisy, tedy včetně nastavení sítě, zabezpečení, virtuálních strojů, případně kontejnerizace (Kubernetes), load balancingu, domén, certifikátů, správy uživatelů, API Gateway, monitoringu, loggingu, alertingu, záloh, zabezpečení, automatického testování, balíčkování a deploymentu do prostředí (CI/CD). A navrch k tomu všemu připočtěte definici procesů a vedení plné dokumentace.

Během své DevOps praxe poznáte většinu z těchto platforem a technologií:

Zdroj: Osolabs.com

Co bys poradil někomu, kdo se chce dostat z Linux admina do DevOps? Jakou cestou by se takový člověk měl vydat?

Hlavní je pochopit, že DevOps specialista je člověk, kterého baví se rozvíjet a učit se novým dovednostem. Nenechte se zlanařit na jednoduchou práci a “easy money”. DevOps je tvrdá a nádherná práce plná zábavy a objevování nepoznaného každý den. Pokud se v tomto popisu nevidíte, pak vás DevOps naplňovat nebude. Jestli jsem vás ale teď zaujal, nenechte se vyděsit. Žádný učený nespadl z nebe, a to každý správný manažer hledající šikovné lidi ví.

Chcete zvýšit šanci na práci v oblasti DevOps? Vytvořte si účet u AWS nebo Azure a začněte si zdarma hrát, učit se jak cloudy fungují. Zkuste co nejvíc automatizovat skrze systémy jako Ansible a Chef i skriptovat v Pythonu. Dále si udělejte účet na Githubu nebo Gitlabu, hrajte si s Gitem a CI/CD. Nejste zdatní v infrastruktuře? Podívejte se, jak funguje základní networking a správa Linuxových virtuálních strojů. Vše můžete dělat doma, zdarma a na Vašem počítači. Obecná znalost SCRUM metodologie taktéž pomůže.

No a pokud to myslíte vážně, pak bych samozřejmě doporučil kurz DevOps Akademie od ENGETO Academy – na kurzech bychom se mohli potkat osobně.

Myslíš, že má DevOps budoucnost coby obor v IT? Hodí se tato role i v malých firmách, nebo je to jen otázka korporátů?

Role DevOps se bude do budoucna rozvíjet a formovat, nicméně jde o zcela nepostradatelnou roli v rámci agilního vývoje. O kvalitního DevOps inženýra je a vždy bude enormní zájem nejen u nás, ale i kdekoliv ve světě. Další velkou výhodou je, že DevOps má vysoký přesah do dalších oborů – je pro vás tedy mnohem jednodušší si vyzkoušet různé oblasti a najít, co vás doopravdy baví. To je často v jiných oborech velmi složité.

DevOps inženýry hledají převážně střední a velké softwarové firmy a korporace, ale i nové startupy. Je to dáno převážně smýšlením o metodice vývoje aplikací a produktů. Čím menší firma, tím vyšší pravomoce DevOps má. S tím jdou samozřejmě ruku v ruce i očekávané znalosti. Nadnárodní korporace mají často své týmy odborníků, kteří se starají o celou infrastrukturu a DevOps pak spojuje a nadstavuje už existující řešení podle požadavků svého týmu.

Jaké jsou výhody práce v DevOps oproti Linux nebo systémovým administrátorům?

Tak na tuto otázku bych odpověděl v několika bodech. Každý z nich bude pro někoho z vás znamenat výhodu, pro jiné nevýhodu:

Řešil jsi jako DevOps inženýr nějaký zajímavý problém, který bys chtěl sdílet? Jakou největší infrastrukturu jsi řešil?

Když jsem začínal, byl jsem zodpovědný za implementaci a běh globálních aplikací v jedné nadnárodní korporaci. Byl to skvělý začátek, který mi dal šanci nahlédnout do každého komponentu infrastruktury. Na základě té zkušenosti jsem nastoupil do velkého týmu SRE (Site Reliability Engineering, pozn. red.) a DevOps inženýrů, kde jsme byli zodpovědní za běh a automatizaci produkčních prostředí po celém světě. Pro zajímavost, šlo o webové stránky, jejichž návštěvnost se počítala v tisících za vteřinu. Každá minuta nedostupnosti znamenala ztráty v milionech korun.

Strastiplný a zároveň komický moment jsme zažili při opakovaných krátkodobých výpadcích energie celého produkčního datacentra v Německu. Posléze jsme zjistili, že ve stejném momentě v druhé části datacentra přivážela doručovací firma nové komponenty. Prostě jim v cestě zavazel takový tlustý výstražně zbarvený kabel. Tak si to trošku přizpůsobili a vždy, když projížděli s novým zbožím, tak ho vytáhli. To, že šlo o primární a sekundární přívod energie celého datacentra zjistili, až když zvedli telefon řediteli oddělení IT.

Nejsložitější architekturní a infrastrukturní návrh jsem řešil před rokem pro Škoda Auto. To jsem už byl na pozici Junior Solutions Architekta. Spolu s mým manažerem jsme navrhli a implementovali moderní systém pro zpracování dat zasílaných z aut. Systém je založený na cloudových službách a umí zcela automaticky růst a smršťovat se v závislosti na aktuálním využití. Navíc jsme ho postavili tak, aby byl zcela bezúdržbový a bezpečný. Nové verze aplikačního kódu řešíme automatickým CI/CD a systém pro monitorování automaticky posílá notifikace operačnímu centru při nefunkčnosti jakékoliv z komponent.

Jaká nejsložitější věc jde udělat na jeden klik a která maličkost ti naopak zabere hodinu práce?

Představte si na jeden klik vygenerovat celé datacentrum včetně nastavení sítě, zabezpečení, uživatelů, load balancingu, DNS, aplikací, databází, monitoringu, CI/CD a otestování funkčnosti. Před pár lety by tohle bylo zcela nemyslitelné.

Zdroj: Cio.com

Věci, nad kterými je naopak DevOps schopný strávit hodiny i dny, je řešení nefunkčnosti systému. Často se stává, že popis chyb není vypovídající a je složité najít “root cause”.

S kým v týmu jako DevOpsák spolupracuješ, jakou roli plníš v týmu, s kým vším komunikuješ?

DevOps inženýr pracuje v rámci týmu programátorů, analytiků a testerů. Tým se často skládá z tří až pěti programátorů, jednoho analytika a jednoho testera.

DevOps specialista taky představuje jeden z hlavních komunikačních kanálů v rámci týmu. Je ve spojení s architekty a dalšími interními odborníky, například z oblasti support a operations, s týmy zajišťujícími cloudovou infrastrukturu, security nebo networking. Kromě toho implementuje mnoho dalších 3rd party aplikací, za které přebírá zodpovědnost.

Co tě nejvíc baví na práci v DevOps?

Jednoznačně rozmanitost zodpovědností a rozsah kompetencí, které DevOps neustále rozšiřuje. Miluji se učit každý den novým věcem a DevOps je jedním z mála oborů, ve kterém je profesionální rozvoj prioritou.

Na co se studenti můžou v kurzu těšit? Jaké platformy a frameworky se naučí používat?

DevOps Akademie je zajímavá tím, že je určená jak pro začátečníky s mírnými znalostmi v oblasti IT, tak i pokročilé Linuxové, systémové nebo síťové inženýry. Ti v něm mohou získat správný základ pro přechod k DevOps pozici, a zároveň si prakticky vyzkoušet široké portfolio různých technologií.

Nejpoužívanější jsou dnes typické “buzzwordy” typu OpenStack, kontejnerizace, Kubernetes, Azure, AWS, Apache, Nginx, CICD či Elastic Search.

Pro mě jakožto DevOps a Cloud Solutions Architecta jsou denním chlebem příprava návrhu a implementace projektů v rámci AWS a Azure s využitím CI/CD, Kubernetes, Nginx reverse proxy a ELK Stackem. Svět je dnes plný aplikací a systémů, které jsou neintuitivní na nastavení a nestabilní v provozu. Naopak technologie, které jsem uvedl, jsou dnes nejen léty prověřené, ale i jednoduché na správu a dynamicky se rozvíjející. Proto je skvělé s nimi pracovat.

Danieli, děkujeme ti za rozhovor!

Související články

Přidej se k 12 000+ odběratelům

Tvůj e-mail za zprávu o termínech, pracovních nabídkách nebo novinkách v ENGETU. Pojď do toho!