Kurzy Termíny

Jak na data efektivně? SQL jako klíč k lepší práci s daty

SQL je jazyk, se kterým se v profesionálním IT setkáš velmi často. K čemu SQL slouží a kde všude ho v praxi využiješ? Pojď se na to s námi mrknout!

Poslední aktualizace: 19. června 2024, 11 min. čtení

Data hýbou světem. Nacházejí se v databázích uspořádaných do tabulek, které denně využíváme ve všech oblastech našeho života. Ale jak z těchto tabulek získáme přesně to, co potřebujeme vědět? Tady na scénu přichází SQL – jazyk, který otevírá dveře k lepšímu pochopení a využívání obrovského množství dat, která jsou dnes k dispozici.

Co je to SQL

SQL – Structured Query Language – je jazyk určený k manipulaci s daty uloženými v relačních databázích. Umožňuje vytvářet, upravovat, spravovat a vyhledávat data. A s trochou nadsázky funguje jako univerzální dálkový ovladač pro práci s databázemi.

Od tabulek k databázi

Představ si databázi jako knihovnu, kde jsou informace uspořádány do tabulek podobně jako knihy v regálech. 

Existují různé typy databází, ale za nejčastější se považují relační databáze, kde jsou data uspořádána do tabulek. Každá tabulka má:

Každá tabulka v databázi může reprezentovat různé kategorie informací, například zákazníky, produkty, nebo objednávky. Tady je jednoduchý příklad, jak by mohla vypadat tabulka pro zákazníky v databázi:

SQL_databaze

V této tabulce:

Takovým způsobem můžeš mít v databázi více tabulek pro různé účely, a tyto tabulky mohou být propojené, což ti umožní efektivně spravovat velké množství informací a snadno mezi nimi vyhledávat souvislosti.

Proč je SQL tak důležité

Bez SQL by byla data v databázích téměř nepoužitelná. SQL umožňuje nejen číst data, ale také je vyhodnocovat, klasifikovat a dokonce prezentovat ve formě, která dává smysl a ze které se dá vyčíst spousta cenných informací. 

Analytici používají SQL pro sestavování reportů, provádění analýz a mnoho dalších úkolů, které pomáhají firmám rozhodovat na základě pevných dat. Firmy jsou dnes ochotné dát téměř cokoliv za to, aby datům o trhu nebo zákaznících rozuměly. Typickými odvětvími s obrovským množstvím dat jsou např. banky, pojišťovny nebo e-commerce projekty.

Když Excel nestačí, vstupuje do hry databáze 

Možná se ti pro práci s daty jako první vybaví Excel od Microsoftu. Není divu – Excel je velmi rozšířený a skvělý nástroj pro spoustu úkolů spojených s daty, jako např.:

Můžeš v něm snadno upravovat a prohlížet data, která jsou přehledně uspořádaná v tabulkách. Ale když data začnou být opravdu velká nebo když potřebuješ provádět složitější manipulace a analýzy, Excel může narazit na své limity. 

Tady je 5 hlavních důvodů, proč může být relační databáze a SQL lepší volbou než Excel:

  1. Velikost dat: Excel má omezení v podobě 1 048 576 řádků v jednom listu, což může být problém při práci s opravdu velkými datovými soubory. 
  2. Výkon: Při práci s velkými datovými soubory může Excel zpomalovat, zatímco relační databáze umožňuje efektivněji zpracovávat velké objemy dat bez významného zpomalení, protože dotazy jsou optimalizovány pro rychlé zpracování.
  3. Současná práce s daty: relační databáze umožňují více uživatelům současně pracovat s daty bez konfliktů, což je velká výhoda pro týmové projekty a firemní aplikace.
  4. Složité dotazy: SQL poskytuje pokročilé možnosti dotazování, které Excel nepodporuje. Můžeš provádět složité spojení (joins), pokročilé window funkce, agregace a transakce, které jsou klíčové pro hlubokou analýzu dat.
  5. Integrace s jinými systémy: SQL databáze jsou často navrženy tak, aby byly integrovány s různými aplikacemi a mohou sloužit jako základní kámen pro webové aplikace, což Excel v této formě nepodporuje.

Závěr tedy zní, že pokud tedy hledáš nástroj, který umožní efektivní práci s velkými množstvími dat, podporuje složité analýzy a lze ho snadno propojit s jinými aplikacemi a databázovými systémy, relační databáze je často vhodnější než Excel.

Jak SQL pomáhá číst data

Představ si, že potřebuješ z databáze získat konkrétní informace. Pokud máš databázi, která obsahuje tisíce až miliardy záznamů, SQL ti umožní vytvořit dotaz, jako když si objednáváš konkrétní soubory ze skladiště. Můžeš si vybrat data z jedné, dvou, nebo více tabulek a systém ti vrátí přesně to, co hledáš a potřebuješ.

Co je to MySQL

MySQL je zástupce relační databáze, který používá jazyk SQL pro práci s daty. Představ si to jako velký elektronický šanon, kde si můžeš uložit spousty informací – od seznamu zákazníků až po detaily o produktech. 

Jde o relační databázový systém, což znamená, že ukládá data ve strukturované formě v tabulkách a umožňuje jejich vzájemné propojení. Je velmi populární pro svou otevřenost, vysokou výkonnost a flexibilitu při použití v různých aplikacích, od webových stránek po komplexní informační systémy.

MySQL je oblíbený hlavně kvůli své spolehlivosti, vysoké flexibilitě při použití v různých aplikacích, od webových stránek po komplexní informační systémy. A je zdarma.

Další populární relační databázové systémy

Většina populárních relačních databázových systémů jako MySQL, PostgreSQL, Oracle SQL Server, a SQLite implementuje SQL s různými rozšířeními nebo modifikacemi, ale základní syntaxe a operace zůstávají stejné. 

Díky tomu můžeš naučené dovednosti v SQL aplikovat napříč různými platformami, což zvyšuje tvoji flexibilitu a hodnotu na trhu práce.

Každý z těchto systémů nabízí jedinečné funkce a optimalizace, ale všechny se opírají o standard SQL, což usnadňuje přechod mezi nimi a umožňuje vývojářům přizpůsobit se různým požadavkům projektů.

SQL v praxi 

Pro databázové administrátory je SQL je klíčovým prostředkem pro údržbu, aktualizaci a správu databázových systémů. Kromě běžné správy databázových systémů jako jsou MySQL, PostgreSQL, SQL Server nebo Oracle nachází SQL uplatnění i v méně tradičních oblastech. 

Například v oblasti bezpečnosti, kde se SQL injection stává známým typem hackerského útoku, při kterém útočníci využívají slabosti ve zpracování SQL dotazů k proniknutí do systému. Tento útok napadá databázovou vrstvu vsunutím kódu přes neošetřený vstup – tímto způsobem může útočník získat citlivé osobní informace – např. číslo kreditní karty nebo přihlašovací údaje. Proto musejí programátoři zabezpečit, že aplikace správně ověřují vstupní data, aby zabránili neautorizovanému přístupu k databázím.

Data science a analýza dat – analýza velkých datových sad vyžaduje schopnost rychle a efektivně vyhledávat, filtrovat a analyzovat data. SQL umožňuje data analytikům provádět složité dotazy a extrakce dat, což je nezbytné pro získávání užitečných vhledů z dat.

Uplatnění najde i při testování, kde se kontroluje nejen funkčnost formulářů, tlačítek apod., ale také napojení aplikací na databázi. V rámci testingu pomáhá SQL pomáhá ověřovat, jak aplikace interagují s databázemi a zajišťuje, že aplikace správně ukládá data, reaguje na vstupy a zpracovává výstupy. 

A to zdaleka není všechno. SQL najde uplatnění i v rámci web developmentu, e-commerce platformách nebo logistiky při řízení zásob.

SQL je tedy nejen jazykem, ale i nástrojem, který otevírá dveře k lepšímu pochopení a využívání obrovského množství dat, která jsou dnes k dispozici. 

Svoji budoucnost vidíš v datové analytice

Pokud pokukuješ po analýze dat, bez SQL se neobejdeš. Chceš se o tomto jazyce chceš dozvědět víc? Hledej tutoriály a materiály dostupné online – začít můžeš třeba naším krátkým online kurzem Základy SQL, který je zdarma. 

Následně můžeš navázat naší 3měsíční Datovou Akademií. Projdeme základní oblasti a technologie potřebné k práci datového analytika na úrovni Business Intelligence. Extra důraz budeme klást se na strukturu a pochopení dat, efektivní dotazování v SQL a vizualizaci a zpracování v systémech Excel a Power BI. A nebude to jen teoretická nalejvárna. Všechny znalosti a koncepty postupně prakticky využiješ při tvorbě svého prvního datového portfolia, které při hledání práce jako když najdeš. 😊


Tereza Hurtová

Terka patří do marketingového týmu ENGETA, a tak se s ní „setkáš“ opravdu často – na sociálních sítích, v e-mailech, na webu, webinářích... Je to ta hybná síla za velkou částí našich aktivit.

Přidej se k 14 500+ odběratelům

Tvůj e-mail za zprávu o termínech, pracovních nabídkách nebo novinkách v ENGETU. Pojď do toho!