+420 770 639 863 (pracovni dny, 9-17 hod.) info@engeto.com

Ochrana osobních údajů
v souladu s GDPR

Prostřednictvím těchto podmínek chce Engeto s.r.o. (“Engeto”) informovat o získávání a nakládání s osobními daty získanými od zákazníků společnosti Engeto na všech našich doménách (“stránkách”).

Nejprve chceme zdůraznit, že neprodáváme a neobchodujeme s osobními daty zákazníků, ani osobní data jiným způsobem nesdílíme s třetími stranami za účelem, který by mohl poškodit nebo narušit soukromí zákazníků. Naším účelem je poskytování platformy na vzdělávání a pokud má někdo připomínky k našemu nakládání s osobními daty, nechť se nám ozve se zpětnou vazbou na security@engeto.com.

 

Informace, které sbíráme

Sbíráme a zpracováváme informace při registraci na kurz (engeto.cz) a portál (engeto.online). Je možné, že budeme požadovat další osobní údaje, přičemž zákazníci mají možnost požádat o anonymizování nebo kompletní smazání údajů z naší služby, pokud se nejedná o údaje, které musíme uchovávat z právních důvodů, například účetnictví.

 

Osobní údaje získáváme následujícími cestami:

 • Registrace na kurz, do portálu, případně přihlášení uživatele ke sledování marketingového kanálu – blog nebo reklama
  Zpravidla nejčastější způsob získávání osobních údajů je při registraci na kurz nebo portál. V těchto případech zákazníci zadávají jméno a příjmení a e-mail. V případě registrace na prezenční kurz je možné zadat i telefonní číslo a název společnosti, která kurz kupuje.
 • Osobní údaje získávané při poskytování kariérního poradenství
 • Informace, které získáváme při používaní našich služeb Použitím některých našich služeb můžeme získat data, které nám pomáhají zlepšit komunikaci se zákazníky. Jde například o vyhodnocení testů na portálu nebo zaznamenání postupu v rámci online kurzu.
 • Informace o zařízeních a lokalitě
  Zaznamenáváme, odkud se uživatelé připojují na naše stránky a ze kterých zařízení se přihlašují na náš portál.

  •     Logování (uchovávání záznamů o přístupu) na serveru V našich lozích na serverech zaznamenáváme informace o přístupech na naše stránky, konkrétní zařízení, IP adresy, cookies, apod.
  •     Cookies a další technologie Používáme cookies na rozpoznání prohlížeče a zařízení zákazníků. Cookies užíváme i na propagační účely, analýzu chování na webu nebo při komunikaci s třetími stranami (jejich seznam můžete najít níže v odstavci Služby třetích stran).

Proč tyto informace potřebujeme

Informace, které získáváme, používáme k poskytování našich služeb. Díky vašim informacím můžeme tyto služby neustále zlepšovat a poskytovat našim zákazníkům obsah na míru. Osobní údaje zákazníků jsou pro nás velmi důležité, a proto dbáme na jejich zabezpečení.
Může se stát, že vaše informace použijeme na jiný účel, než je uvedený v tomto dokumentu. A to proto, že informace o našich uživatelích se zpracovávají kromě České republiky také v USA,
kde sídlí naši hostingoví partneři. Je tedy možné, že Vaše osobní informace budou zpracovávány mimo vaši vlast.

 

Transparentnost

Naším cílem je jasně stanovit, jaké informace a za jakým účelem sbíráme. V tomto případě chceme být maximálně transparentní. Konkrétní příklady:

 • Jako registrovaný uživatel na našem portálu máte možnost permanentně smazat váš účet a všechny informace s ním spojené.
 • Můžete si v preferencích nastavit cookies podle vlastního uvážení a rozhodnout se, zda chcete poskytnout své údaje propagačním a analytickým službám třetích stran, které využíváme.
 • Na všech našich stránkách je možné vypnout sledování doplňkových informací. Transparentní informování o tom, jaké informace a za jakým účelem jsou sbírané, je samozřejmost. Proto potřebujeme Váš souhlas se zpracováním těchto údajů.
 • Pokud po čase změníte názor a už nám informace nebudete chtít poskytovat, můžete nám vždy dát vědět pohodlným a jednoduchým způsobem, např. e-mailem.

 

Informace, které sdílíme

S partnerskými firmami, organizacemi nebo osobami mimo Engeto, nesdílíme žádné informace, pokud není splněná alespoň jedna z následujících podmínek:

 • Váš souhlas
  Můžeme sdílet Vaše osobní informace se společnostmi, organizacemi nebo osobami
  mimo Engeto, pouze s vaším souhlasem. V tomto případě je vyžadováno potvrzení z Vaší strany, takzvaný opt-in. Může jít například o zpracování životopisu a jeho sdílení s partnerskou firmou, pokud má zákazník zájem ucházet se o práci v dané firmě, apod.
 • Kvůli externímu zpracování
  V tomto dokumentu najdete seznam partnerských firem, se kterými sdílíme údaje. Může jít například o firmu, která poskytuje komunikační nástroje nebo firma poskytující nástroje na propojení firmy a zákazníků (CRM).
 • Kvůli právním důvodům
  Budeme sdílet osobní informace se společnostmi, organizacemi a osobami mimo Engeto v případě, že použití a zveřejnění těchto informací je v souladu s alespoň jednou z následujících podmínek:

  •     Dodržení zákonů, regulací, právních procesů nebo vynutitelný požadavek od státních složek,
  •     vynucení příslušných obchodních podmínek, včetně výzkumu možného porušení těchto podmínek,
  •     detekce, prevence nebo jiné odhalení podvodu, bezpečnostních rizik nebo technických problémů,
  •     ochrana před porušováním práv, vlastnictví nebo bezpečnosti společnosti Engeto, našich zákazníků nebo veřejnosti, jak je      uvedené v zákoně.

Můžeme veřejně sdílet údaje, kterou jsou anonymizované s našimi partnery, např. redakce, reklamní agentury nebo spřátelené stránky. Můžeme například prezentovat, jaká je návštěvnost našeho portálu nebo trendy, které jsme identifikovali v průběhu výuky na vzorku našich studentů.

Pokud bude Engeto spojené fúzí, akvizicí nebo prodejem aktiv, zabezpečíme důvěrnost jakýchkoliv osobních informací a zavazujeme se upozornit postižené strany před transferem těchto dat nebo změnou správy osobních údajů.

 

Dodržování a spolupráce s regulačními autoritami

Naše služby poskytujeme v souladu se směrnicí Evropské unie GDPR (General Data Protection Regulation). Toto dodržování je detailně popsáno v sekci Dodržování GDPR.

Pravidelně revidujeme naše dodržování podmínek ochrany osobních údajů. V případě pochybností nám můžete napsat na security@engeto.com. Vážíme si vašeho zájmu a ochotně odpovíme na všechny Vaše otázky. Pracujeme v souladu s regulačními orgány včetně místních poboček Úřadu pro ochranu osobních údajů, abychom vyřešili jakékoliv stížnosti související s transferem osobních dat, které nemůžeme vyřešit v rámci společnosti Engeto.

 

Změny

Engeto může tyto podmínky změnit. Pokud se tak stane, na změnu upozorníme předem, a to na této stránce. Pokud budete používat naše služby i po této změně, automaticky souhlasíte s novými podmínkami používání našich služeb.

 

Mladiství

Engeto se zavazuje ochraňovat soukromí mladistvých. Proto na našich stránkách nebo službách vědomě nezískáváme osobní informace od osob mladších 16 let, pouze pokud to zákon dovoluje. Uživatelé mladší 16 let mohou naše služby používat pouze s povolením a dozorem zákonných zástupců.

 

Informační bezpečnost

Společnost Engeto tvrdě pracuje na zabezpečení naší stránky před neautorizovaným přístupem, zneužitím a destrukcí dat, které držíme a zpracováváme. Konkrétně:

 • na veškerou komunikaci používáme zabezpečení pomocí technologií SSL a TLS,
 • pravidelně revidujeme naše procesy získávání, ukládání a zpracování dat, včetně jejich fyzické bezpečnosti, abychom zabránili neautorizovanému použití dat.

 

Souhlas

Používáním stránek souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů a způsobem, využitím a zpracováním Vašich osobních údajů.

 

Služby třetích stran, které využíváme

Proč třetí strany? Jestliže se chceme zabírat pouze zlepšováním našich služeb, rozhodli jsme se všechny potřebné nástroje nevyvíjet u nás. Místo toho, abychom nástroje vyvíjeli vlastními silami, využíváme osvědčené produkty následujících společností:

 

Název společnosti Služby Jaká data sdílíme Stát – datové centrum
Google, Inc. Emaily, analytics Kontaktní data, data ohledně nákupu USA, Chile, Irsko, Holandsko, Taiwan, Singapur, Finsko
GOPAY, s.r.o. Platby Konkrétní data, data o nákupu Česká republika
Solitea, a.s. Fakturace Konkrétní data, data o nákupu Česká republika
Intercom, Inc. Komunikace Konkrétní data, data o postupu Spojené království, USA, Irsko
Hubspot, Inc. CRM Všechna data o zákaznících USA
Microsoft, Inc. IaaS (Azure) Všechna data o zákaznících USA
Master Internet, s.r.o IaaS Všechna data o zákaznících Česká republika
Auth0, Inc. Autentizace Přihlašovací informace, tokeny třetích stran (Facebook, Google) a metadata o uživatelích USA

Dodržování GDPR

Jsme zavázaní dodržovat regulaci GDPR a pomoct našim zákazníkům porozumět, co všechno GDPR obnáší. GDPR je nejobsáhlejší regulace o ochraně osobních dat v Evropské unii za poslední dekády. Tato regulace vzešla v platnost 25. května 2018
Kromě unifikace povinností ochrany dat v rámci EU přidává další povinnosti pro všechny společnosti, které zpracovávají osobní údaje občanů EU po celém světě. V této sekci je napsané, jak Engeto přistupuje k povinnostem vycházejícím z GDPR pro nás i naše zákazníky.

 

Engeto GDPR

Jsme připravení na to, abychom od 25. května 2018 bylo naše nakládání s osobními daty plně v souladu s regulací GDPR. Proto jsme připravili následující změny:

 • Změny v samotných produktech
  Všechny informace získávané používáním našich produktů souvisí s garancí těch nejlepších služeb. Jde nám o spokojenost zákazníků. Informace, které nepotřebujeme pro účely vzdělávání, nesbíráme.
 • Revidované obchodní podmínky a přidaná sekce ochrany osobních údajů
  V obchodních podmínkách můžete najít sekci, které se věnuje ochraně osobních údajů a taktéž transparentní popis nakládání s osobními údaji našich zákazníků.
 • Protokoly
  Upravili jsme naše interní protokoly a směrnice za účelem úplného dodržování regulace GDPR. Posílili jsme monitorování bezpečnostních incidentů a úniků dat.
 • Monitoring změn GDPR ze strany regulátorů
  Zavazujeme se k úpravě těchto podmínek a protokolů, pokud dojde k změně z jejich strany regulátorů a státních či nadnárodních autorit.

Kontaktní údaje

ENGETO s.r.o.

Cyrilská 508/7

602 00, Brno

IČ: 04671317

DIČ: CZ04671317

Společnost ENGETO s.r.o. byla podpořená agenturou CzechInvest v rámci projektu Podpora start-upů, klíčové aktivity CzechStarter, realizované z programu Marketing, prioritní osy č. 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Napište mi, až spustíte registraci na další Python Akademii v Praze

Je to jednoduché. Tvůj e-mail za naši zprávu o novém termínu. 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR

Děkujeme, ozveme se :)

Chci vědět, kdy bude další Python Akademie v Brně

Nechej nám svůj e-mail. Proč? Až vypíšeme nové termíny, dozvíš se to jako první. 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR

Děkujeme, ozveme se :)

Chci vědět o termínech Linux Akademie v Praze

Upiš se nám. Ozveme se, až zveřejníme nové termíny.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR

Děkujeme, ozveme se :)

Zajímá mě Linux Akademie v Brně

Tvůj e-mail za zprávu o nových termínech. Pojď do toho :) 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR

Děkujeme, ozveme se :)

Zajímá mě Python OOP v Brně

Tvůj e-mail za naši zprávu o nových termínech. Pojď do toho :) 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR

Děkujeme, ozveme se :)

Chci vědět, až bude nový Python OOP v Praze

"Upiš se" nám. Až vypíšeme nové termíny Python OOP v Praze, dozvíš se to jako první.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR

Děkujeme, ozveme se :)

Chci vědět o novém termínu Python Online Degree

Tvůj mail výměnou za zprávu o nových termínech Python Online Degree. Pojď do toho :)

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR

Děkujeme, ozveme se :)

Napište mi, až vypíšte školení Etický hacking pro začátečníky v Praze.

Nechej nám svůj e-mail a my ti dáme vědet, jakmile vypíšeme nové termíny.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR

Děkujeme, ozveme se :)

Napište mi, až zveřejníte termín školení Etický hacking pro začátečníky v Brně.

Nechej nám svůj e-mail a my ti dáme vědet, jakmile vypíšeme nové termíny.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR

Děkujeme, ozveme se :)

Informujte mě o vypsání školení Databáze v Praze.

Nechej nám svůj e-mail a my ti dáme vědet, jakmile vypíšeme nové termíny.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR

Děkujeme, ozveme se :)

Informujte mě o vypsání školení Databáze v Brně.

Nechej nám svůj e-mail a my ti dáme vědet, jakmile vypíšeme nové termíny.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR

Děkujeme, ozveme se :)

Chcibýt náhradníkem na Python Akademii v Brně

Upiš se nám. Ozveme se, jestli se uvolní místo. Když to nevyjde, dáme ti vědet o nově vypsaných termínech.

Děkujeme, ozveme se :)

Chci být náhradníkem na Python Akademii v Praze

Upiš se nám. Ozveme se, jestli se uvolní místo. Když to nevyjde, dáme ti vědet o nově vypsaných termínech.

Děkujeme, ozveme se :)

Chci být nahradník na Python Hackathon vol. 4

Pokud někdo vypadne, lístek je tvůj.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR

Děkujeme, ozveme se :)

Pošlete mi další termín Python Online Degree.

Nechej nám svůj e-mail a my ti dáme vědet, jakmile vypíšeme Python Online Degree.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR

Děkujeme, ozveme se :)

Jak uspět u IT zaměstnavatele

Nechej nám svůj e-mail a my ti dáme vědet, jakmile bude nový termín workshopu.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR

Děkujeme, ozveme se :)

Intro do programování v Pythonu

Nechej nám svůj e-mail a my ti dáme vědet, jakmile bude nový termín workshopu.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR

Děkujeme, ozveme se :)