Termíny

WEBInář

Datová analýza COVID-19

28. 4. 2020

ZDARMA

Zajímá tě současná situace spjatá s onemocněním COVID-19 a také modelace možných scénářů do budoucna? Tak to jsi tu správně! Prostřednictvím našich dvou lektorů se dozvíš více o technickém pozadí informačního portálu Ministerstva zdravotnictví, uvidíš některé projekty, které vznikly na datech poskytovaných tímto portálem a také budeš svědkem demonstrace predikcí postavených na ověřených statistických modelech.

Program

Zkušenosti vedoucího vývojáře platformy onemocneni-aktualne.mzcr.cz

Přednášející: M. Karolyi, vedoucí vývojář portálu

Součástí portálu Onemocnění aktuálně je i sekce věnovaná současnému stavu COVID-19 v České republice. Je zde k nalezení několik sad datových vizualizací, které jsou děleny do jednotlivých sekcí. Data jsou zadávaná krajskými hygienickými stanicemi (KHS) ve spolupráci s laboratořemi a Ministerstvem zdravotnictví. Konkrétně zde lze nalézt celkový počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19, počet vykonaných testů, přehled nákupů a distribuce ochranného materiálu, aktuální informace o hospitalizovaných a mnoho dalšího. Data se každodenně několikrát aktualizují a portál tak přináší nejnovější informace o celé pandemii.

Predikce a datová analýza veřejně dostupných datových setů COVID-19

Přednášející: Pavel Fryblík, Data Analyst Lead v Madfinger Games

Pavel se pokusí zodpovědět na otázky, které nás trápí s pomocí dat z vývoje aktuální situace kolem COVID-19. Náměty otázek, kolem kterých by se jeho část webináře točila:

  • Kdy nám skončí karanténa? Co se stane po Velikonocích?
  • Zvládá to celý svět? A ustupuje COVID-19?
  • Které státy bojují úspěšně s onemocněním a které ne? Proč?
  • Jak se COVID-19 šíří ve světě?

Q&A Session

Poslední částí webináře budou otázky posluchačů na samotné lektory. Zeptat se budeš moct na cokoliv, co tě v rámci aktuální situace zajímá.

Přednášející

Matěj Karolyi

Vedoucí vývojář portálu Onemocnění aktuálně od MZČR

Matěj pracuje jako softwarový vývojář v Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Podílí se na tvorbě národních portálů pro zpracování a vizualizaci zdravotnických dat. Jedním takovým portálem je i dnes prezentované Onemocnění aktuálně od Ministerstva zdravotnictví. Matěj vede tým vývojářů, kteří tuto službu udržují, pravidelně aktualizují a přidávají do ní nový obsah podle požadavků uživatelů a aktuální situace COVID-19 v ČR.

Pavel Fryblík

Data analyst lead, Madfinger Games, lektor v ENGETO Academy

Datový nadšenec Pavel se v této oblasti pohybuje už víc než 10 let. Věří, že lidé jsou limitováni jenom vlastní motivací a učit se dokážou v každém věku. Proto pro své kolegy založil Vacuum university, platformu pro sdílení technických vědomostí. Teď pracuje na pozici Lead Data Analyst v společnosti MADFINGER Games, kde spojil své dvě vášně – hry a datovou analýzu.

Webinář Datová Analýza COVID-19

ÚTERÝ 28.4.2020, od 18:00

Webinář je zdarma.