Kurzy Termíny

Co je to Datový typ (Data Type)?

Datový typ (Data Type) je v programování základním pojmem, který určuje, jakým způsobem jsou data organizována, uchovávána a zpracovávána. Jde o způsob, jakým počítač rozumí a manipuluje s různými druhy informací.

Každý kousek dat, který chceme použít v programu, má svůj vlastní datový typ. Datové typy určují, jaké operace můžeme s daty provádět, jakým způsobem je počítač uchovává v paměti a jaká jsou omezení pro daný typ.

Datových typů, které se používají v Pythonu, existuje spousta. Některé z těch nejběžnějších datových typů jsou například:

  1. Řetězec (String): Používá se pro uchovávání textových informací, jako jsou jména, věty, adresy atd. Řetězce se obvykle zapisují mezi uvozovky (jednoduché nebo dvojité).
  2. Celé číslo (Integer): Používá se pro reprezentaci celých čísel, jako je počet lidí, věk, čísla identifikátorů atd. Celá čísla nemají desetinnou část.
  3. Desetinné číslo (Float): Používá se pro reprezentaci čísel s desetinnou částí, jako jsou hodnoty měření, peněžní částky s desetinnými místy atd.
  4. Logická hodnota (Boolean): Používá se pro reprezentaci pravdivostních hodnot True (pravda) a False (nepravda). Logické hodnoty jsou často používány pro rozhodování a podmíněné vykonávání kódu.
  5. Seznam (List): Používá se pro uchovávání kolekce hodnot. Může obsahovat hodnoty různých typů a umožňuje přidávání, odebírání a měnění hodnot v seznamu.
  6. Slovník (Dictionary): Používá se pro uchovávání páru klíč-hodnota. Každý prvek v slovníku má svůj unikátní klíč a k němu přiřazenou hodnotu.

Každý datový typ má svoje specifické vlastnosti, chování a omezení. A to je důležité při psaní kódu, protože správné použití datových typů umožňuje efektivní manipulaci s daty, snižuje chybovost a zajišťuje správné fungování programu.

Při psaní kódu je proto důležité vybrat správný datový typ pro danou situaci a provádět odpovídající operace s daty. Chceš se naučit nejen s datovými typy pracovat? Láká tě programování v Pythonu? Mrkni na naši Python Akademii. 🙂


Tereza Hurtová

Terka patří do marketingového týmu ENGETA, a tak se s ní „setkáš“ opravdu často – na sociálních sítích, v e-mailech, na webu, webinářích... Je to ta hybná síla za velkou částí našich aktivit.

Cesta k novým znalostem začíná tady

Objev celou nabídku ENGETO kurzů Přehled kurzů