Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1a. Poskytovatelem výuky pro firemní zákazníky je (dále jen "Společnost"):
ENGETO s.r.o.
Cyrilská 508/7, Trnitá (Brno-střed)
602 00, Brno
IČO: 04671317

1b. Poskytovatelem výuky pro fyzické osoby nepodnikatele je (dále jen "Společnost"):
ENGETO EDUCATION s.r.o.
Cyrilská 508/7, Trnitá (Brno-střed)
602 00, Brno
IČO: 05926017

2. Společnost poskytuje vzdělávací služby v oblasti linuxové administrace a disponuje personálními a věcnými kapacitami na poskytování výuky v oblasti linuxové administrace.

II. Ochrana osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

2a. Společnost ENGETO s.r.o., IČO 04671317 prohlašuje, že všechny osobní údaje jsou považované za přísně důvěrné a je s nimi zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. V žádném případě společnost ENGETO s.r.o. neposkytuje tyto údaje třetím stranám. K dalšímu zpracování osobních údajů, pro potřeby náborových a výběrových aktivit, v rámci činnosti této společnosti, dochází pouze se souhlasem objednávajícího (v případě pomoci s hledáním zaměstnání, apod.).

Pro správné vyřízení objednávky a informování o jejím stavu a průběhu potřebujeme znát jméno objednávajícícho (případně jméno firmy, IČO a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a emailový kontakt.

Objednavatel služby firmy ENGETO s.r.o. dává poskytovateli svůj souhlas ke shromažďování a správě těchto osobních údajů k účelům splnění předmětu uzavření smlouvy o poskytnutí služeb, a to až do doby jeho písemného nebo telefonického vyjádření nesouhlasu s touto správou. Objednavatel služeb má právo na změnu či odstranění osobních údajů kontaktováním poskytovatele.

2b. Společnost ENGETO EDUCATION s.r.o., IČO 05926017 prohlašuje, že všechny osobní údaje jsou považované za přísně důvěrné a je s nimi zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. V žádném případě společnost ENGETO s.r.o. neposkytuje tyto údaje třetím stranám. K dalšímu zpracování osobních údajů, pro potřeby náborových a výběrových aktivit, v rámci činnosti této společnosti, dochází pouze se souhlasem objednávajícího (v případě pomoci s hledáním zaměstnání, apod.).

Pro správné vyřízení objednávky a informování o jejím stavu a průběhu potřebujeme znát jméno objednávajícícho (případně jméno firmy, IČO a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a emailový kontakt.

Objednavatel služby firmy ENGETO EDUCATION s.r.o. dává poskytovateli svůj souhlas ke shromažďování a správě těchto osobních údajů k účelům splnění předmětu uzavření smlouvy o poskytnutí služeb, a to až do doby jeho písemného nebo telefonického vyjádření nesouhlasu s touto správou. Objednavatel služeb má právo na změnu či odstranění osobních údajů kontaktováním poskytovatele.

III. Školné a platební podmínky

1. Všechny poplatky za absolvování kurzu jsou zvěřejněny na webové stránce www.engeto.com nebo www.engeto.cz k datu objednání služby.

2. Student zaplatí plnou částku za kurz v rámci první hodiny prezenčního kurzu.

IV. Reklamační řád

1. V případě nespokojenosti s prezenčním kurzem (nevyhovující příprava instruktora, nedostatečná technická připravenost, atd.) je zákazník povinen informovat lektory kurzu do 2 dní od zistění dané skutečnosti. V tomto případě je společnost povinná zabezpečit nápravu dané situace. Pokud to není možné, bude mít zákazník možnost jít na jiný termín kurzu.

2. Pokud nebude zákazník spokojen s online kurzem, má právo na navrácení peněz do 30 dnů od platby na základě písemné doručené reklamace.

V. Práva a povinnosti Společnosti a Studenta

1. Společnost se zavazuje poskytnout nejlepší odbornou výuku studentovi kurzu v době trvání kurzu. Společnost je také povinna zajistit všechny studijní materiály studentovi v době trvání kurzu, jehož cena je zahrnuta do ceny kurzu.

2. V případě vzniku nepředvídaných okolností na straně Společnosti nebo v důsledku okolností vyšší moci (např. pracovní neschopnost lektora, státní svátek, nepřízeň počasí a podobně ...), v důsledku kterých nebude možné uskutečnit některou z lekcii kurzu, se Společnost zavazuje o těchto skutečnostech i o navrhovaných opatřeních informovat Studenta.

3. Společnost má právo změnit časový harmonogram kurzu.

4. Student se zavazuje účastnit se na výuce, aby bez vážných důvodů nedocházelo k zameškáni vyučovacích hodin. Za zameškané hodiny nepatří studentovi žádná náhrada (například sleva studia, vrácení alikvotní částky ceny studia).

5. Student nemůže poslat jiného člověka na kurz místo sebe.

VI. Registrace na kurz

1. Registrací na kurz alebo workshop souhlasí Student s použitím emailové adresy do newsletteru, který se posíla 1x do měsíce. Newsletter obsahuje novinky, informace o kurzech a workshopech které byli a hlavně které budou. Je samozřejmě možné odhlásit se z odběru newsletteru.

2. Registrací na kurz alebo workshop souhlasí Student s možným vyfocením a umístněním fotky na webu společnosti Engeto a také s použitím v sociálních médích.

3. Registrace na kurz se stává závazná odeslaním formuláře.

VII. Podmínky ukončení studia

1. Vztah mezi Společností a Studentem skončí ukončením studia a zaplacením celkové ceny studia.

2. Student má možnost ukončit studium v průběhu konání kurzu. V případě, že se student rozhodne dobrovolně ukončit studium v průběhu konání kurzu, tak nevzniká nárok na vrácení poplatku za absolvování kurzu Engeto.