+420 773 087 597 (pracovní dny, 9-17 hod.) info@engeto.com

Hlavní stránka / Přehled kurzů / Online Datová Akademie

12 webinářů během 12 týdnů

Online Datová Akademie

Online studium
Trvání 12 týdnů
Webinář 1x týdně
Učení na projektu
h
Certifikát
online da 1

Proč studovat Online Datovou Akademii?

 • Data jsou dnes jedním z nejcennějších zdrojů
 • Chceš získat různorodou a kreativní práci jako datový analytik
 • Dokážeš efektivně zpracovávat a vizualizovat data
 • Budeš mít vysokou možnost uplatnění v širokém spektru firem
 • Nemusíš nikam dojíždět, studuješ pohodlně z domova
 • Lektoři ti vysvětlí teorii a pomůžou s projektem
 • Získáš doživotní přístup na e-learningovou platformu
 • Poradíme ti s kariérou i tvorbou CV

Prostředí webináře a diskuze mezi účastníky a lektorem

E-learning portál s teorií i cvičeními pro samostudium

Termíny

20.10. - 26.1.2021

12x webinář v úterý

ONLINE

Online Datová Akademie

12 večerních lekcí, 1x týdně v úterý od 18:00 do 21:00
Výuka probíhá online

Možnosti platby školného

Zaplať školné ve výši 12 990 Kč předem nebo si platbu rozlož do dvou splátek. Pak zaplatíš 6 990 Kč a 6 990 Kč. Jestli využiješ splátek, vyjde tě to o 990 Kč víc, celkem 13 980 Kč.

Cena: 12 990 Kč s DPH

Nevyhovují ti aktuálně vypsané termíny? 📅

Pro koho je Akademie vhodná?

 • Hledáš cestu, jak začít s datovou analýzou a tvořit ucelenější projekty
 • Chceš zvýšit svou cenu na trhu práce.
 • Baví tě vymýšlet nové pohledy na věc
 • Máš základní programovací znalosti, logické myšlení a znalost SQL
 • Využiješ i základní znalosti matematické analýzy
 • Ovládáš základy Pythonu – pokud si chceš tyto znalosti zopakovat, tak doporučujeme náš úvodní kurz Pythonu
online da 2 1

Co na tebe čeká?

Webináře

12x 3 hodinový výukový webinář
Online výklad lektora a praktická ukázka
Práce na komplexním projektu

Vzdělávací platforma

Cvičení a teorie k dispozici online
Objem 10h týdně úkolů na doma
Kontrola a feedback na projekty

w

Osobní konzultace

1:1 kariérní konzultace
Péče v průběhu studia
Konzultace, live chat, Slack skupina

Našim studentům jen nepředáváme informace, ale budujeme komunitu. Zajímá tě, co nabízíme navíc?

Jak Akademie probíhá?

Příprava

Všechny důležité informace ti řekneme na první hodině, takže se ničeho neboj. Na začátku akademie dostaneš seznam programů, které je vhodné si nainstalovat a se kterými poté budeš pracovat. Získáš taky doživotní přístup do e-learningových materiálů ke kurzu.

Webináře

Čeká tě 12 webinářů po 3 hodinách, celkem tedy 36 hodin výuky. Na každé hodině si nejdříve ukážeme nový koncept a teorii si pak hned procvičíme v připraveném prostředí. Novou látku si tak hned osaháš v praxi. Během výuky dostaneš prostor se na cokoli zeptat, lektor ti rád se vším poradí. Neváhej se zapojit do diskuze.

Samostudium

Všechny nové znalosti a schopnosti budeš trénovat samostatně. Počítej, že ti samostudium průměrně zabere asi 10 hodin týdně. Úkoly na vzdělávacím portále ti zaručí, že budeš kurz zvládat a dobře si osvojíš látku. E-learningové materiály už ti navíc zůstanou k dispozici. Pokud budeš během studia potřebovat pomoct, stačí napsat na Slack.

Praktické cvičení

V průběhu celé akademie budeš pracovat na praktických cvičeních a úkolech. Po každé lekci obdržíš zadání a na tobě bude jej správně vyřešit. Samozřejmostí je zpětná vazba na tvé řešení a případná pomoc lektora.

Můžeš využít i Live Chat podporu či Skype konzultaci. Zpravidla odpovíme do 24 hodin včetně víkendu.

Projekt

Během studia Datové Akademie tě čeká nejen samostudium, ale i komplexní projekt. Pracuj na něm průběžně a konzultuj ho s lektorem. Projekt sice nepotřebuješ pro absolvování kurzu, ale pokud chceš získat ECJDA certifikaci, tak se bez něj neobejdeš.

Certifikát ECJDA

V rámci akademie máš možnost získat certifikát ENGETO Certified Junior Data Analyst. Podmínkou pro získání certifikátu je odevzdaný a správně vyřešený projekt.

Zadání projektu ti vysvětlíme na začátku akademie a na tobě poté bude jej průběžně vypracovávat. Pokud o certifikaci zájem mít nebudeš, projekt vypracovávat nemusíš.

Co se naučíš?

1. týden: Úvod do datové analýzy

V první lekci si představíme celý obsah kurzu, řekneme si něco o datech, databázích, datové analýze a její roli v současném světě. Dále se seznámíme s prostředím, ve kterém budeme pracovat v první polovině kurzu, a vyzkoušíme si první SQL dotazy.

2. týden: Struktura SQL dotazu

Druhá lekce bude věnována základní formě SQL dotazu. Naučíme se vybírat data, řadit je, a také si vyzkoušíme jednoduché i složitější podmínky při dotazování. Pomocí těchto nástrojů se seznámíme s daty, se kterými budeme pracovat po většinu kurzu.

Detail lekce

Druhá lekce obsahuje:

Seznamte se, infrastruktura

 • Přehled a komponenty
 • Vývoj v čase
 • DevOps a cloud

Není obláček jako Cloud

 • Přehled poskytovatelů
 • Workflows

3. týden: Agregace

Ve třetí lekci se budeme věnovat seskupování řádků v tabulkách. Ukážeme si, jak vybrat klíče pro seskupování. Zároveň se seznámíme s agregačními funkcemi, které můžeme při seskupování řádků používat. Dále si ukážeme složitější podmínkování.

Detail lekce

Třetí lekce obsahuje:

Docker forever

 • Docker jako nástroj
 • Alternativní nástroje
 • Příklady a použití

4. týden: Spojování tabulek

Čtvrtá lekce bude věnována spojování tabulek. Věnovat se budeme hlavně napojování přes sloupce tabulek. Představíme si druhy tzv. joinů a všechny si vyzkoušíme na příkladech. Krátce se budeme věnovat i druhému typu spojování, tzv. union.

Detail lekce

Čtvrtá lekce obsahuje:

Automatizujte s Kubernetes

 • Úvod a základy
 • Orchestrace virtualizace
 • Použití a příklady

Využívejte Openstack

 • Osobní a veřejné cloudy
 • Výpočetní, datové a síťové zdroje
 • Infrastruktura

5. týden: Vizualizační nástroje

Pátou lekci věnujeme nástrojům vizualizace dat. Představíme si populární nástroje Tableau a Power BI. Pomocí znalostí z předchozích lekcí vytvoříme grafické reprezentace našich dat.

Detail lekce

Pátá lekce obsahuje:

Seznamte se s Nginx a Apache

 • Nastavte a vytvořte virtuální hosty
 • Configurujte IP adresy
 • Šifrování

Nahlédněte do systémové bezpečnosti

 • Bezpečnost
 • Crypto

Spravujte certifikáty

 • Správa klíčů
 • Správa certifikátů

6. týden: Window funkce

V šesté lekci se podíváme na pokročilejší funkce v SQL, tzv. window funkce. Tyto funkce jsou podobné jako seskupování tabulek, protože používají informace z více řádků tabulky zároveň. Na rozdíl od agregačních funkcí ale nezmenšují dimenzi dané tabulky. Window funkce si opět vyzkoušíme na praktických příkladech.

Detail lekce

Šestá lekce obsahuje:

Infrastructure Provisioning

 • Terraform
 • Příklady
 • Nasazení

Automatizujte s Ansible

 • Co to je a proč to používáme
 • Příklady
 • Alternativy

Firewalls

 • iptables
 • firewalld
 • Uncomplicated Firewall (ufw)

Praktické příklady

 • Proxy
 • Forward proxy
 • Caching server
 • Load balancer

7. týden: Základy pandasu

V sedmé lekci přejdeme od SQL ke druhému nejlepšímu příteli datového analytika, pandasu. Pandas je modul jazyka Python používaný k práci s daty. Na úvod se seznámíme s modulem numpy, na němž je pandas založen. Poté přejdeme k základnímu objektu pandasu – DataFrame. Naučíme se načítat data do DataFrame a ukážeme si, jak získat popisné statistiky dat.

Detail lekce

Sedmá lekce obsahuje:

CI/CD

 • Úvod do tématu
 • Spolehlivost a lehkost CI/CD
 • Proč je CI/CD super

Jenkins

 • Instalace
 • Seznámení
 • Použití a příklady

GitLab

 • Seznámení
 • DevOps lifecycle
 • Použití a příklady

8. týden: Pandas vs. SQL, vizualizace

V osmé lekci si ukážeme, jak na DataFrame provádět operace, které už známe z SQL. Pandas přebírá celou řadu SQL funkcí, například seskupování tabulek nebo jejich spojování. Dále si ukážeme, jak z DataFrame snadno vytvářet grafy.

Detail lekce

Osmá lekce obsahuje:

Monitoring správně

 • Prometheus
 • Grafana
 • Zabbix

Opáčko

 • Krátce projdeme minulé lekce
 • Zodpovíme poslední dotazy

Certifikační zkouška

 • 90 minut
 • podmínkou účasti je odevzdaný projekt
 • závěrečný test pro účastníky kurzu

9. týden: Pokročilejší pandas

V deváté lekci se zaměříme na další užitečné funkce pandasu. Pandas je velice obsáhlý modul disponující mnoha funkcemi, které ulehčují život datového analytika. Podíváme se, jak transponovat tabulky, jak pracovat s víceúrovňovými indexy nebo jak na DataFrame aplikovat vlastní funkce. Vše si ukážeme na praktických příkladech.

Detail lekce

Sedmá lekce obsahuje:

CI/CD

 • Úvod do tématu
 • Spolehlivost a lehkost CI/CD
 • Proč je CI/CD super

Jenkins

 • Instalace
 • Seznámení
 • Použití a příklady

GitLab

 • Seznámení
 • DevOps lifecycle
 • Použití a příklady

10. týden: Vizualizace pomocí matplotlib

Obsahem desáté lekce bude vizualizační modul Pythonu, matplotlib. Ukážeme si, jak v matplotlibu vytvořit užitečné grafy, například spojnicový graf, koláčový graf nebo sloupcový graf. U každého grafu si řekneme, na jaký typ dat je vhodné jej použít. Poté motivujeme další možná použití matplotlibu.

Detail lekce

Osmá lekce obsahuje:

Monitoring správně

 • Prometheus
 • Grafana
 • Zabbix

Opáčko

 • Krátce projdeme minulé lekce
 • Zodpovíme poslední dotazy

Certifikační zkouška

 • 90 minut
 • podmínkou účasti je odevzdaný projekt
 • závěrečný test pro účastníky kurzu

11. týden: Regrese a klasifikace

V jedenácté lekci si představíme některé nástroje pokročilejší datové analýzy. Pokročilí data analytici využívají matematické a statistické modely k získání informací z dat. Nejčastěji používané modely jsou lineární a logistická regrese. Vyjasníme si rozdíl mezi regresní a klasifikační úlohou a na názorných příkladech ilustrujeme oba typy úloh. Ukážeme si moduly v Pythonu, které implementují dané modely.

Detail lekce

Sedmá lekce obsahuje:

CI/CD

 • Úvod do tématu
 • Spolehlivost a lehkost CI/CD
 • Proč je CI/CD super

Jenkins

 • Instalace
 • Seznámení
 • Použití a příklady

GitLab

 • Seznámení
 • DevOps lifecycle
 • Použití a příklady

12. týden: Rekapitulace a případová studie

V poslední, dvanácté lekci zopakujeme nejdůležitější části kurzu. Na základě vyřešených problémů si zopakujeme, co je úlohou analytika a co jsou jeho klíčové dovednosti. Na závěr si ukážeme case study z praxe, na které ilustrujeme, jak datový analytik přistupuje k řešení typických úkolů.

Detail lekce

Osmá lekce obsahuje:

Monitoring správně

 • Prometheus
 • Grafana
 • Zabbix

Opáčko

 • Krátce projdeme minulé lekce
 • Zodpovíme poslední dotazy

Certifikační zkouška

 • 90 minut
 • podmínkou účasti je odevzdaný projekt
 • závěrečný test pro účastníky kurzu

Kdo ti bude pomáhat?

Marek Soukup

Lektor

Marek nyní studuje PhD v ekonomii na pražském institutu CERGE-EI a Python používá k simulacím makroekonomických modelů, k matematickým a statistickým výpočtům a k analýze dat a jejich vizualizaci.  Marek také pracuje jako výzkumník strojového učení ve společnosti Seznam.cz

O své absolventy se staráme

 • Všem certifikovaným absolventům pomůžeme získat práci
 • Uděláme cvičný pohovor a pomůžeme ti se životopisem
 • Zkonzultujeme tvé portfolio na GitHubu
 • Zůstane ti neomezený přístup do aktualizovaných materiálů
 • Poradíme ti v oblasti kariéry
 • Řekneme ti, o jaké pozice se ucházet
 • Můžeš dál neomezeně využívat náš Slack kanál
 • Budeme ti dál posílat novinky a tipy

Slevy pro absolventy

15 %

pokročilejší kurzy a akademie

200 Kč

měsíční předplatné online kurzů

1000 Kč

roční předplatné online kurzů

Navaž kurzem Objektově orientovaného programování a zvyš svou hodnotu na trhu!

Oni uspěli, ty můžeš taky

Chceš změnit práci, získat nové vědomosti, začít kariéru v IT nebo jsi prostě nadšenec?
Jiná motivace, stejná příležitost.

adam blurb 2

Adam, Data Analyst v Deutsche Telekom

Adam původně studoval ekonomii, rozhodl se však změnit svůj obor a začal se věnovat IT. Absolvoval naši Python a Linux akademii a nyní pracuje na pozici Data analytika v Deutsche Telekom.

Adamův příběh

barbora blurp 1

Barbora, Data Analyst v Deloitte

Příběh datové analytičky Barbory slouží jako inspirace pro všechny, kteří váhají se změnou kariéry. Už při studiu sociologie zjistila, že ji baví práce s daty, tak se rozhodla mít celý ten proces pod kontrolou.

Barbořin příběh

Naši absolventi pracují pro top firmy

Kurzy vytváříme ve spolupráci s našimi partnery, kterými je více než 50 firem z oboru.

logo atat
logo kiwi
logo redhat
logo ibm
logo cgi

V ENGETO Academy tvoříme talenty

Školíme, připravujeme na práci, propojujeme ajťáky s firmami. S námi budeš o krok napřed i díky naší výukové platformě.

       4                      50+                  3000+             95%

roky na trhu        nabírajících firem            studentů           spokojenost

engeto 1

Časté otázky

Je Online Data Akademie ve formě webinářů vhodná i pro úplné začátečníky?

Ne úplně. Online Datová Akademie má na rozdíl od začátečnických kurzů Linux a Python akademie bariéru vstupu. Pro vstup do Datové Akademie se očekává splnění následujících požadavků:

 • mít povědomí o SQL
 • základy Pythonu – ideálně si projít náš online kurz Python 1

Výhodou jsou také znalosti Pythonu. Pokud si chceš tyto znalosti zopakovat, tak doporučujeme náš úvodní kurz Pythonu.

Jaký je rozdíl mezi online a prezenčním kurzem?

Prezenční kurz Webinář
Trvání 12 týdnů 12 týdnů
Lekce týdně 1×3 hodiny 1×3 hodiny
Tempo studia mírné vyšší
Virtuální e-learningová platforma ano ano
Praktické projekty ano ano
Kariérní poradenství ano ano (přes Skype/telefon)
Slack podpora ano ano
Osobní setkání se studenty/lektorem ano ne (resp. možné až po karanténě)
Práce ve skupinách ano (během domácího studia) ano (během domácího studia)

Co když zameškám jednu hodinu webináře? Můžu si ji nahradit?

Když nestihneš jednu lekci, nic se neděje. Máš možnost si pustit záznam a látku si dostudovat kdykoliv budeš chtít. Součástí kurzu je také online výukový portál, do kterého máš přístup. Na portále najdeš obsah všech lekcí, projekty i správná řešení. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, můžeš využít náš Live chat. Ozveme se ti zpravidla do pár hodin.

Jaké jsou požadavky na technické vybavení?

Hardware: Na naši Akademii stačí mít notebook s pamětí alespoň 2 GB RAM a procesor s jedním jádrem. Pro uživatelský komfort bude ideální mít alespoň 4 GB RAM a procesor s 2 – 4 jádry. Účastníci na kurzu mají notebooky, které slouží víc než 8 let. Bude ti stačit prakticky cokoliv.

Software: Jakýkoliv operační systém je v pohodě, a to ať už máš Windows, OS X nebo Linux. Na kurzu budeš pracovat se softwarem DBeaver ve verzi Community – stáhni si ji tady. Všechny ostatní nástroje jsou online a lektor ti hned na první hodině řekne všechno, co bude potřeba.

Zvládnu studovat Akademii i během práce nebo studia?

Ano, ale počítej s tím, že ti Akademie zabere 15-20 hodin týdně po dobu 12 týdnů (3 hodiny webináře plus minimálně 10 hodin týdně samostudia). Pokud máš odhodlání a vůli na sobě pracovat, určitě to zvládneš!

Jak můžu získat certifikát ECJDA – ENGETO Certified Junior Data Analyst?

V rámci akademie máš možnost získat certifikát ENGETO Certified Junior Data Analyst. Podmínkou pro získání certifikátu je odevzdaný a správně vyřešený projekt.

Zadání projektu ti vysvětlíme na začátku akademie a na tobě poté bude jej průběžně vypracovávat.

Staň se Datovým analytikem!

Novinky

Zajímají tě novinky, blogové články a další?

Zanech nám tvůj e-mail a my ti dáme vědět!

Kontaktní údaje

ENGETO s.r.o.

tř. Kpt. Jaroše 7b

602 00, Brno

IČ: 04671317

DIČ: CZ04671317

Tel.: +420 773 087 597

CodeBrew Hackathon

Jsme hrdým organizátorem největšího hackathonu na Moravě!

Přidej se i ty a začni budovat budoucnost IT.

Společnost ENGETO s.r.o. byla podpořená agenturou CzechInvest v rámci projektu Podpora start-upů, klíčové aktivity CzechStarter, realizované z programu Marketing, prioritní osy č. 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

button to top